Persondata behandling i praksis - en introduktion

Vestjysk EDB Center afholder et seminar, hvis mål er af afdække nogle praktiske løsninger til persondata forordningen.
Data behandlings forløb og eksempler vil blive gennemgået

 

Målet for seminaret er at give den dataansvarlige et overblik over betingelser og regler i persondata forordningen.

Indhold:

·         Hvad er persondata – hvor behandles de og af hvem

·         Ansvar og forpligtelser

·         Hvor er persondata? – praktiske guides

·         Retten til at blive glemt – oprydning/data mining

·         Dokumentation

·         Hvad skal gøres ved angreb - tidsrammer

·         Efter seminaret vil der være mulighed for personlig sparring.

Seminar tirsdag d. 19. september 10.00 - 12.00

Sted:            Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern
Pris:             Gratis
Tilmelding:  på
telefon/mail herunder inden d. 15. september af hensyn til lokaler og forfriskning

 

Seminaret er for alle virksomheder. Foreninger er også velkommen, da de også er udfordret af reglerne.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig

Christian Christensen, tlf. 70202116, mail: cc@vestjysk-edb.dk

 

Bemærk, at ALLE virksomheder vil få brug for en persondata beskyttelses plan inden: