Persondata i praksis - en spadestik dybere

 

Vestjysk EDB Center afholder et seminar, hvis mål er af afdække nogle praktiske løsninger til persondata forordningen.

Data behandlings forløb og eksempler vil blive gennemgået

Målet for seminaret er at give den dataansvarlige et overblik over betingelser og regler i persondata forordningen. Desuden kikke vi dybere på værktøjer og metoder.

Indhold:

·         Hvordan kan vi håndtere persondata – hvor behandles de og af hvem

·         Ansvar og forpligtelser

·         Retten til at blive glemt – oprydning/data mining

·         Dokumentation

·         Hvad skal gøres ved angreb - tidsrammer

·         Efter seminaret vil der være mulighed for personlig sparring.

Seminar onsdag d. 8. november 10.00 - 12.00

Sted:            Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern
Pris:             Pris kr. 300,- excl. moms
Tilmelding:  på
telefon/mail herunder inden d. 2. november af hensyn til lokaler og forfriskning

Seminaret er for alle virksomheder. Foreninger er også velkommen, da de også er udfordret af reglerne.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig

Christian Christensen, tlf. 70202116, mail: cc@vestjysk-edb.dk

Bemærk, at ALLE virksomheder vil få brug for en persondata beskyttelses plan inden: