Persondata i praksis - en spadestik dybere

Vestjysk EDB Center afholder et seminar, hvis mål er af afdække nogle praktiske løsninger til persondata forordningen.
Vi går dybere ned i tingene fra første seminar og prøver at finde gode løsninger til brug i virksomheden.

Data behandlings forløb og eksempler vil blive gennemgået

Målet for seminaret er at give den dataansvarlige et overblik over betingelser og regler i persondata forordningen.
Desuden kikker vi dybere på værktøjer og metoder.

Indhold:

·         Hvordan kan vi håndtere persondata – hvor behandles de og af hvem

·         Ansvar og forpligtelser

·         Retten til at blive glemt – oprydning/data

·         Dokumentation

·         Hvor langt er virksomheden i GPDR opsætningen

·         Efter seminaret vil der være mulighed for personlig sparring.

Seminar onsdag d. 21. marts 9.00 - 12.00

Sted:            Innovest, Ånumvej 28, 6900 Skjern
Pris:             Pris kr.400,- excl. moms
Tilmelding:  på
telefon/mail herunder inden d. 18. marts af hensyn til lokaler og forfriskning

Seminaret er for alle virksomheder. Foreninger er også velkommen, da de også er udfordret af reglerne.

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte mig

Christian Christensen, tlf. 70202116, mail: cc@vestjysk-edb.dk

 

Bemærk, at ALLE virksomheder vil få brug for en persondata beskyttelses plan inden: