Leverandørservice i Uniconta

Oprettet d.

Leverandørservice i Uniconta

Som annonceret i Update 76, er Leverandørservice nu blevet integreret i Uniconta. 


Nets-løsningen LeverandørService er en opkrævningsform, hvor betalingsmodtager initierer betalingen, og benyttes typisk til regelmæssige betalinger, hvor instruksen til pengeinstitutterne om overførslen kommer fra betalingsmodtager. Populært sagt, er Leverandørservice virksomhedernes svar på hvad PBS Betalingsservice er for private. 

 

Uniconta er under stadig udvikling og med faste opdateringer ca. hver 14. dag bliver programmet både udbygget og optimeret. Udover ovenstående er der også blevet integreret bilasscanning direkte i programmet.